Wyszukiwarka
FUNDACJA Pro Musica Viva

Polecamy!

Muzyczna kultura Ukrainy


Kontakt

 +48 22 834 84 65
 

1% podatku

I Ty możesz wesprzeć Organizację Pożytku Publicznego!

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć go o 1,5%, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

W obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1,5% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) powinien podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,5% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Nie przekazując 1,5% swojego podatku organizacji pożytku publicznego godzimy się, aby 100% tego podatku trafiło do Ministra Finansów. Aktualnie mamy prawo w 1,5% procencie wczuć się w rolę Ministra Finansów samodzielnie wybierając cel, który chcemy wesprzeć. Nie musimy nic robić oprócz odpowiedniej dyspozycji w naszym rocznym zeznaniu podatkowym - resztę wykona za nas Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy zachowuje pełną anonimowość - jeśli nie mamy takiego życzenia - nie podaje, kto zadysponował daną wpłatę. Możemy także ujawnić swoje dane poprzez odpowiednie zaznaczenie w PIT - wówczas otrzymamy informację kto wsparł nas swoim 1,5%.

Należy pamiętać, iż:

1,5% przekazać mogą jedynie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy,

przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,

Wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie:

http://www.pozytek.gov.pl/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Art. 27 d.

numer konta, formalności

Kto może otrzymać status organizacji pożytku publicznego?

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:


Co daje status organizacji pożytku publicznego?

Organizacja Pożytku Publicznego - przekaż 1% podatku!

YT


 więcej »