Wyszukiwarka
FUNDACJA Pro Musica Viva

Polecamy!

Muzyczna kultura Ukrainy


Kontakt

 +48 22 834 84 65
 

Lista kompozytorów

YURI ŁANIUK

YURI ŁANIUK

(ur. 1957, Lwów), kompozytor i wiolonczelista. W latach 1975-80 studiował wiolonczelę u Jewhena Szpicera i kompozycję u Dezyderija Zadora we Lwowskim Konserwatorium. Studia podyplomowe kontynuował w Kijowie w klasie Wadyma Czerwowa (1980-82). Ważnym doświadczeniem kompozytorskim były spotkania z polskim kompozytorem Andrzejem Nikodemowiczem, mieszkającym we Lwowie do roku 1980.

W 1979 roku Juri Łaniuk zdobywa I Nagrodę jako wiolonczelista na Konkursie im. Łysenki w Kijowie. Jest również laureatem nagrody im. L.Rewuckiego w dziedzinie kompozycji (1989), nagrody im. B. Latoszyńskiego (2001), a także najważniejszej ukraińskiej państwowej nagrody w dziedzienie kultury im. T. Szewczenki (2005). Jego utwory wykonywane były na koncertach i festiwalach w Kanadzie, USA, Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji. W Polsce utwory Łaniuka prezentowane były m.in. na Warszawskich Spotkaniach Muzycznych i Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich. W wymienionych krajach kompozytor występował również jako wiolonczelista, m.in. w Glenn Gould Studio i St. Laurence Hall w Toronto. W lutym  1999 roku Edmonton Symphony Orchestra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka prawykonała jego Palimpsesty (1991-98). Jurij Łaniuk jest profesorem wiolonczeli i kompozycji w Lwowskiej Akademii Muzycznej. Jest również współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Kontrasty, który odbywa się we Lwowie od 1995 roku. Warszawskie wydawnictwo muzyczne CD Accord wydało płytę monograficzną z jego utworami. Wśród ważniejszych utworów kompozytora, oprócz wspomnianych Palimpsestów na chór i symfoniczną orkiestrę, należy wymienić Pieśń równonocy (1991) na baryton, sopran i zespół kameralny, Skargę ciernia (1991) na sopran i orkiestrę kameralną, Myśliwy Grakhus (1993) na baryton i orkiestrę kameralną, Musique pour Recherche (1996) na zespół kameralny, Annunciation na chór i orkiestrę smyczkową (2003), Pieśni do słów Paula Celana na mezzosopran i orkiestrę smyczkową (2004).

 wstecz »
Organizacja Pożytku Publicznego - przekaż 1% podatku!

YT


 więcej »