Narodowy Chór Ukrainy „Dumka”

WYKONAWCY

Założony w 1920 roku Narodowy  Chór  Ukrainy  „DUMKA” z Kijowa jest jednym z najstarszych zespołów chóralnych Ukrainy.

Narodowy  Chór  Ukrainy  „DUMKA” z Kijowa jest jednym z najstarszych zespołów chóralnych Ukrainy. Założony w 1920 roku szybko stał się wiodącym chórem w swoim kraju. Za swoje osiągnięcia w 1981 roku otrzymał Nagrodę im. Tarasa Szewczenki – najwyższą państwową nagrodę w dziedzinie kultury.

Narodowy  Chór  Ukrainy  „DUMKA”. Foto: Mykola Trofimow

Pierwszym i długoletnim dyrygentem „DUMKI” był Nestor Horodowenko (1919-37). Znaczący wkład w rozwój zespołu wnieśli również jego następcy – Oleksandr Soroka (1946-64), Pawło Murawski (1964-69), Mychajło Kreczko (1969-83). Od 1984 roku dyrygentem i dyrektorem artystycznym „DUMKI” jest Jewhen Sawczuk. Pod jego kierownictwem zespół prowadzi bardzo aktywną koncertową działalność. Chór bardzo dużo koncertuje w Ukrainie i poza jej granicami. Zespół wystąpił w wielu krajach Europy – w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, jak również w USA i Kanadzie. Występował na różnych ważnych festiwalach, a także wydał cały szereg płyt. W repertuarze chóru znajdują się oratorujne dzieła Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Verdiego, Szostakowicza, Pendereckiego, jak również ukraińskie pieśni ludowe i muzyka cerkiewna. „DUMKA” jest też swego rodzaju laboratorium ukraińskich kompozytorów współczesnych. Chór był pierwszym wykonawcą utworów Borysa Latoszyńskiego, Lewka Rewuckiego, Walentina Silwestrowa, Jewhena Stankowycza i innych.

www.dumkacapella.com.ua

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top