O Fundacji

INFORMACJE

Na tej stronie znajdziesz dane Fundacji, zadania jakie realizuje, dokumenty do pobrania i inne

Zarząd Fundacji

Roman Rewakowicz
Prezes
Jacek Gintowt
Wiceprezes
Orest Steć
Sekretarz

Rada Fundacji

Ewa Samborska
Przewodnicząca
Anna Różycka
Wiceprzewodnicząca
Ireneusz Abramczyk
Sekretarz

Dane Fundacji

Numer KRS 0000045491
NIP 118-14-62-904
REGON 013244315
Adres
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Kontakt
+48 22 834 84 65
fundacja@pmv.org.pl

Numer konta bankowego

Fundacja „Pro Musica Viva”
ul. Gąbińska 9/64
01-703 Warszawa

PL 11 1240 6175 1111 0000 4569 9311
Bank: PEKAO SA O/W-wa, ul. Krucza 50
SWIFT: PKOP PL PW

Cele Fundacji Pro Musica Viva

Celem Fundacji jest wspieranie muzyki klasycznej poprzez:

– wspomaganie instytuacji muzycznych;
– wspomaganie szkolnictwa muzycznego;
– fundowanie stypendiów;
– fundowanie koncertów;
– fundowanie nagrań muzycznych;
– fundowanie wydań nut, partytur i książek o tematyce muzycznej;
– promocję solistów i zespołów;
– popularyzację i upowszechnianie kultury muzycznej;
– wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, w tym: spektakli teatralnych, wystaw plastycznych, fotograficznych, prezentacji filmowych i innych.

Fundacja „Pro Musica Viva” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

(Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 222 z dnia 15 listopada 2004 r., poz. 155987, s.113)
Informacje o Fundacji można znaleźć w bazie organizacji pożytku publicznego na portalu www.ngo.pl.

Przeczytaj Statut Fundacji Pro Musica Viva

Dane kontaktowe

ul. Gąbińska 9 / 64

01-703 Warszawa

ul. Gąbińska 9 / 64

01-703 Warszawa

+48 22 834 84 65

fundacja@pmv.org.pl

Scroll to Top