Kultura

Fundacja Pro Musica Viva logo favicon

Muzyczna Kultura Ukrainy

Fragment ikony nieznanego autora z końca XVII w. z cerkwi w Sieciechowie (ukr. Sytychiw) koło Lwowa, przedstawiający czytających nuty chórzystów, także młodocianych – być może wykonujących „partesny” koncert, o czym niżej.

Fundacja Pro Musica Viva logo favicon

Музична культура України

Фрагмент ікони невідомого автора з кінця XVII ст. з церкви у Ситихові біля Львова, який представляє читаючих ноти хористів – також молодих, можливо виконуючих партесний концерт – детальніше згодом.

Scroll to Top