4. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie

DNI MUZYKI UKRAIŃSKIEJ

4. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie
W Warszawie ponownie rozbrzmiewała muzyka ukraińska – od chóralnej klasyki w wykonaniu Chóru „Kijów”, poprzez lirykę wokalną Olgi Pasiecznik, muzykę kameralną Lwowskiego Tria Fortepianowego, głos najmłodszego pokolenia kompozytorskiego Ukrainy w postaci Ensemble Nostri Temporis po finałowy koncert z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy pod dyrekcją Wołodymyra Sirenki. Ponownie Filharmonia Narodowa gościnnie otworzyła swoje sale dla tej prezentacji.

Festiwal „Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie” odbywa się po raz czwarty. Pierwszy miał miejsce w 1999 roku i wówczas publiczność oraz krytycy z zaskoczeniem odkryli ciekawą muzykę zza wschodniej granicy, podkreślając niewielką wiedzę na jej temat. Następne Festiwale, w latach 2001 i 2004 (w tym drugim wypadku już we współpracy z Filharmonią Narodową), przyniosły nowe odkrycia tej muzycznej terra incognita.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie jest łatwa i potrzeba wielu starań, by mogło ono zaistnieć. Przyznam się, że sił do organizacji kolejnej edycji tego Festiwalu dodało mi polsko-ukraińskie wielkie wydarzenie sportowe – EURO 2012. Nasunęło się pytanie: dlaczego jest tak mało znaczących wspólnych polsko-ukraińskich wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza w dziedzinie kultury wysokiej, która, mimo że jest nazywana niszową, wyznacza ducha społeczności i określa jej potencjał.

Od lat buduję polsko-ukraińskie muzyczne mosty i widzę coraz więcej mocnych „przęseł”. Nie bez znaczenia są tu festiwale muzyki współczesnej – „Kontrasty” we Lwowie, „Premiery sezonu” i „Kyiv Music Fest” w Kijowie, „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, „Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich” czy „Warszawska Jesień”.

Z radością stwierdzam, że „4. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie” mają program najbogatszy z dotychczasowych, już choćby przez ilość koncertów, ale też przez rozpiętość programową – od XVI-wiecznej muzyki cerkiewnej po twórczość najnowszą. Udział wspaniałych wykonawców zapewni znakomite interpretacje tej muzyki.

Wielkie słowa podziękowania kieruję do Pana Profesora Antoniego Wita, Dyrektora Filharmonii Narodowej, za ponowną przychylność dla idei prezentacji tej muzyki w najważniejszej polskiej instytucji muzycznej. Dziękuję Panu Markijanowi Malskijowi, Ambasadorowi Ukrainy w Polsce za honorowy patronat – to istotne podkreślenie wagi tego Festiwalu. Jestem również bardzo wdzięczny instytucjom i darczyńcom, którzy wsparli to wydarzenie.

Roman Rewakowicz
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

4. DNI MUZYKI UKRAIŃSKIEJ W WARSZAWIE
Honorowy patronat: Ambasador Ukrainy – Markijan Malskyj
Fundacja „Pro Musica Viva”        Filharmonia Narodowa
Roman Rewakowicz – dyrektor artystyczny

Festiwal finansowo wsparły:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MINISTERSTWO KULTURY UKRAINY

BOHDAN BATRUCH
Lwowska Fabryka Kawowa GALCA Ltd.

** – prawykonanie
* – pierwsze wykonanie w Polsce

KONCERTY:
15.10.2012, godz. 19.00 – Sala Kameralna FN – koncert kameralny
Lwowskie Trio Fortepianowe
Marta Semczyszyn – skrzypce
Solomija Kanczalaba – wiolonczela
Natalia Rewakowicz – fortepian

Program:
Myrosław SKORYK (ur.1938) – Trio fortepianowe Recytatwy i Rondo (1968)
Wasyl BARWIŃSKI (1888-1963) – Trio fortepianowe a-moll (1910)
Yevhen STANKOWYCZ (ur.1942) – Trio fortepianowe Muzyka rudego lasu (Muzyka rudoho lisu) – poświęcone Czarnobylskiej Katastrofie (1992)  
Zoltan ALMASZI (ur.1975) – Pory roku – wersja dla trio fortepianowego (2012)

17.10.2012, godz. 19.00 – Sala Kameralna FN – koncert muzyki współczesnej
Ensemble Nostri Temporis (Kijów)
Grzegorz Wierus – dyrygent
Igor Jermak – flet
Maksym Kolomijec – obój
Serhij Loginow – waltornia
Sonia Suldina – skrzypce
Zoltan Almaszi – wiolonczela
Oleksij Szmurak – fortepian
Bohdan Sehin – dyrektor

Program:
Oleksij SZMURAK (ur.1986) – Erlkönig* (2012)
Anna KORSUN (ur.1986) – Undersurface (2012)
Iryna BLOCHINA (ur.1982) – Partita** na zespół kameralny i taśmę (2012)
Olena SIEROWA (ur.1983) – the Face II* (2012)
Maksym KOLOMIJEC (ur.1981) – Speckle* (2012)
Mychajło SZWED (ur1978) – Inventions** (2012)
Bohdan SEHIN (*1976) – Interaction forms (2011)

18.10.2012, godz. 19.30 – Kościół Św. Krzyża – koncert chóralny
Chór Kameralny „Kijów”
Mykoła Hobdycz – dyrygent

Program:
Stepan DEHTIAREWSKI  (1766–1813) – Koncert duchowny nr 30 (Psalm 99[98])
Pan króluje, niech drżą narody (Hospod’ wocarysia, da hniwajutsia ludije)

Iwan DOMARACKI (I poł. XVIII w.) – Koncert partesny Nr 16 Połóż na nas mocną miłość Swoją, Panie (Poloży k nam twerduju lubow Swoju, Hospody)

Staroukraińska cerkiewna monodia (XVI w.) Dostojny Józef (Błagoobraznyj Josyf ) (z Irmołogionu Przemyskiego, XVII w.)

Mykoła ŁYSENKO (1842-1912) – Pieśń Cherubinów (Cheruwymska pisnia)

Walentyn SYLWESTROW (ur.1937):

Trzy dedykacje*  (Try pryswiaty) (2010)
1. Psalm (Psałom) – dedykacja dla Giji Kanczylego
2. Gloria (Hlorija) – dedykacja dla Alfreda Sznitke
3. Pastoralna (Pastoral) – dedykacja dla Arvo Pärta

Cztery dedykacje* (Czotyry pryswiaty) (2010)
1. Ojcze nasz (Otcze nasz) – dedykacja dla Piotra Czajkowskiego
2. Alleluja (Aliluja) – dedykacja dla Franza Schuberta
3. Gloria (Hlorija) – dedykacja dla Kyryły Stecenki
4. Alleluja (Aliluja) – dedykacja dla Aleksandra Knaifela

Dumy moje* (Dumy moji) (2008) sł. Taras Szewczenko – dedykacja dla Virko Baleya

Dwie duchowne pieśni* (2010)
1. Pieśń Cherubinów (Cheruwymska pisnia)
2. Życzenie wielu lat (Mnohaja lita)

20.10.2012, godz. 18.00 – Sala Kameralna FN – recital wokalny
Olga Pasiecznik – sopran
Natalia Pasiecznik – fortepian

Program – ukraińska liryka wokalna:
Mykoła Łysenko (1842-1912)
– Ogród wiśniowy (Sadok wysznewyj), sł. Taras Szewczenko
Astry (Ajstry), sł. Ołeksandr Ołeś
Niczego, niczego… (Niczoho, niczoho…), sł. Mykoła Woronyj
– Jest obojętnie mi (Meni odnakowo), sł. Taras Szewczenko

Wiktor Kosenko (1896-1938)
–  Oni stali milcząc (Wony stojały mowczky), sł. Wiktor Strażew, ukr. tł. Bohdan Mordań
– Smutny jestem (Sumnyj ja), sł. Michaił Lermontow, ukr. tł. Leonid Perwomajski

Jakiw Stepowyj (1883-1921)
– Nie graj, nie graj (Ne hraj, ne hraj), sł. Maksym Rylski
– Nie zabierajcie z zielonej łąki wierzb (Ne berit’ iz zelenoho luhu werby), sł. Ołeksandr Ołeś

Myrosław Skoryk (ur.1938)
– Gdybym miała trzewiczki (Jakby meni czerewyky), sł. Taras Szewczenko

Kyryło Stecenko (1882-1922)
– Pieśń wieczorna (Weczirnia pisnia), sł. Wołodymyr Samijłenko
– Stałam i słuchałam wiosny (Stojała ja i słuchała wesnu), sł. Łesia Ukrainka

Walentyn Sylwestrow (ur.1937)
5 pieśni do słów Iwana Franki* (2007)
– Twoje oczy (Twoji oczi )
– Oj, ty dziewczyno z orzecha ziarno (Oj, ty diwczyno z horicha zernia)
– Rozwiejcie się z wiatrem (Rozwijtesia z witrom)
– Sypie śnieg (Sypłe snih)
– Choć ty nie będziesz kwiatem kwitnąć (Chocz ty ne budesz kwitkoju cwisty)

Mykoła Łysenko (1842-1912)
– Łąką idę, konia wiodę (Łuhom idu, konia wedu), sł. ludowe
Cicho, cicho Dunaj wodę niesie (Tycho, tycho Dunaj wodu nese), sł. ludowe
– Oj nie świeć księżycu (Oj, ne swity misiaczeńku), sł. ludowe
– Oj, łąką idę (Oj, łuhom idu ), sł. ludowe
– Deszczyk (Doszczyk), sł. ludowe

Wasyl Barwiński (1888-1963)
– Oj, chodzi sen koło okien (Oj, chodyt’ son koło wikon), sł. ludowe

Nestor Nyżankiwski (1893-1940)
– Oj, w polu ogródek (Oj, w poli sadok), sł. ludowe

Denys Bonkowski (1816-1869)
– Na cóż mnie czarne brwi (Naszczo meni czorni browy), sł. Taras Szewczenk

Mykoła Kołessa (1903-2006), z cyklu „Pieśni łemkowskie”
– Oj, górą wołki (Oj, horamy wołońky), sł. ludowe
– Czy to mi się widzi (Czy to my sia wydyt), sł. ludowe
– Powiedz że mi (Powidż że mi), sł. ludowe

Dezyderij Zador (1912-1985),  z cyklu „Pieśni zakarpackie”
– Pod dębiną, pod zieloną (Pid dubynoju, pid zelonoju), sł. ludowe
– Pokroiłam palec (Porizała-m perstyk), sł. ludowe
– Zgadywanka (Hadanoczka), sł. ludowe
– Hej, Iwanie! (Hej, Iwane!), sł. ludowe

21.10.2012, godz. 18.00 – Sala Koncertowa FN – koncert symfoniczny
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy
Bartosz Koziak – wiolonczela
József Örmény – fortepian
Wołodymyr Sirenko – dyrygent

Program:
Oleksandr SZYMKO (ur.1977) – „Elysium” na orkiestrę* (2010)
Lubawa SYDORENKO (ur.1979) – Koncert na wiolonczelę i orkiestrę* (2010)
Igor SZCZERBAKOW (ur.1955) – II Koncert na fortepian i orkiestrę* (2006)
Zoltan ALMASZI (ur.1975) – II Symfonia Wyspa* (Ostriw) (2010)

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top