Anna Hawrylec

KOMPOZYTORZY

W swojej pracy skupiała się na różnych gatunkach muzycznej twórczości – była autorem utworów na orkiestrę symfoniczną, składy kameralne i chór.  

ANNA HAWRYLEC (1958-2022) – w 1982 r. ukończyła Lwowskie Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. Mykoły Łysenki studiując w klasie kompozycji W. Flisa. W 1984 r. ukończyła studia podyplomowe z kompozycji w Kijowskim Państwowym Konserwatorium Muzycznym w klasie Myrosława Skoryka.

Od 1985 r. była członkiem Związku Kompozytorów Ukrainy. W latach 1984 – 1992 pracowała jako referent Związku Kompozytorów Ukrainy. Od 1992 roku wykłada w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Kijowie, aktualnie jako profesor katedry kompozycji, pełniąc od 2004 r. funkcję dziekana fakultetu kompozycji i teorii muzyki. W 2011 r. została wybrana na przewodniczącą Kijowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy. Anna Hawrylec jest laureatem pierwszego Ogólnoukraińskiego Festiwalu Pieśni „Czerwona ruta” (1989), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Ivanny i Mariana Kots (1995), otrzymała Nagrodę im. Tarasa Szewczenki (1999), Grand Prix konkursu „Duchowne psalmy III tysiąclecia” w ramach Festiwalu Chóralnego „Złote Kopuły Kijowa” (2001), Artystyczną Nagrodę „Kijów” im. Artem Wedela (2005), otrzymała tytuł „Zasłużony działacz sztuki Ukrainy” (2005), Kawaler Orderu Księżny Olgi III stopnia (2008), a także Order Św. Włodzimierza Wielkiego (2005). Utwory Hawrylec są wykonywane na koncertach i festiwach w Ukrainie, Rosji, USA, Kanadzie, Szwajcarii, Francji, Holandii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Litwie i innych krajach świata. Jej muzyka prezentowana jest w programach radiowych i telewizyjnych. Kompozytorka aktywnie pracuje w różnych gatunkach muzycznej twórczości – jest autorem utworów na orkiestrę symfoniczną, składy kameralne i chór.

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top