Jewhen Petryczenko

KOMPOZYTORZY

Kompozytor, członek Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy i Narodowego Ogólnoukraińskiego Związku Muzycznego.

JEWHEN PETRYCZENKO (ur. 1976) – kompozytor, członek Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy (od 2001) i Narodowego Ogólnoukraińskiego Związku Muzycznego (od 2005), laureat Nagrody im. L. Rewuckiego (2005), Nagrody Urzędu Rady Ministrów Ukrainy (2009), a także Nagrody im. S. Prokofiewa. Był stypendystą programu „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP (2006).

Ukończył Państwową Doniecką Akademię Muzyczną im. S. Prokofiewa (2000), gdzie otrzymał stopień magistra (2001) i odbył staż asystencki (2006). Pracował w Donieckim Obwodowym Teatrze Lalek (2000-2002) i Średniej Specjalistycznej Szkole Muzycznej dla dzieci uzdolnionych (2002-2007). W latach 2007–2014 był wykładowcą Państwowej Donieckiej Akademii Muzycznej. W latach 2005–2014 realizował projekty ukierunkowane na rozwój i popularyzację kultury muzycznej Donbasu, rozwój naukowo-muzycznej przestrzeni Ukrainy, wzmocnienie naukowych i twórczych relacji między różnymi regionami Ukrainy – m.in. „Donieckie źródła w muzyce organowej Ukrainy” (2005), „in D…” (2006), „Donieck – Lwów. Artystyczne dialogi” (2007, uznany przez Narodowy Związek Kompozytorów Ukrainy jako najlepszy twórczy projekt roku), „Sztuka młodych – przyszłość Donbasu” (2009), „Młodzież Donbasu – Sergiuszowi Prokofiewowi” (2011), festiwal sztuki muzycznej „Donbas Modern Music Art” (2013). Na dorobek twórczy Petryczenki składają się utwory symfoniczne, kameralne, wokalne, chóralne, muzyka teatralna i pieśni. Jego utwory wykonywane były m.in. na festiwalach: „Kyiv Music Fest”, „Kijów Złotych Kopuł”, „Dwa Dni i Dwie Noce Nowej Muzyki”, „Kontrasty”. Ukazały się 2 płyty CD z jego muzyką („in D…”, „Requiem”), jego utwory znalazły się też na kilku innych albumach płytowych. Ma w dorobku kilka publikacji naukowych i występów na ogólnoukraińskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top