Łesia Dyczko

KOMPOZYTORZY

Szczególnie ceniona za swoją chóralną twórczość.

ŁESIA DYCZKO (ur. 1939, Kijów) jest szczególnie ceniona za swoją chóralną twórczość. Ukończyła Kijowskie Konserwatorium Muzyczne w klasie kompozycji K. Dankewycza i B. Latoszyńskiego. Studia podyplomowe kontynuowała w Konserwatorium Moskiewskim u N. Peyko. Od 1979 roku jest obecna w Zarządzie Związku Kompozytorów Ukrainy. Była wielokrotnie nagradzana za swoją twórczość, włączając Państwową Nagrodę im. Szewczenki, najwyższe odznaczenie w dziedzinie kultury. Zajmuje się również działalnością pedagogiczną w Kijowskim Instytucie Kultury.

Do ważniejszych kompozycji należą: Dumka (1964) – rapsodia na sopran koloraturowy, chór męski i orkiestrę symfoniczną, Czerwona Kalina (1968) – kantata na chór, solistów, 2 fortepiany, harfę i perkusję do tekstów staro ukraińskich pieśni XVI-XVII stuleci, Cztery pory roku (1973) – kameralna kantata na chór a cappella, Liturgia Nr 2 (1994) na chór mieszany a cappella. Jest również autorką cykli pieśni na głos z fortepianem.

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top