Myrosław Skoryk

KOMPOZYTORZY

Był dyrektorem artystycznym Narodowej Opery Ukrainy w Kijowie. Otrzymał najwyższą państwową nagrodę w dziedzinie kultury im. Tarasa Szewczenki.

MYROSŁAW SKORYK (1938-2020) w latach 1956-60 studiował kompozycję u Adama Sołtysa we Lwowskim Konserwatorium, a w latach 1961-62 odbywał aspiranturę u Dmitrija Kabalewskiego w Moskiewskim Konserwatorium. Od 1962 roku był wykładowcą Lwowskiego Konserwatorium, a od 1966 roku wykładał teorię muzyki i kompozycję w Kijowskim Konserwatorium. Od 1984 roku był profesorem katedry kompozycji Lwowskiego Konserwatorium i jej przewodniczącym. W latach 2006-2010 był wiceprzewodniczący Związku Kompozytorów Ukrainy. Był dyrektorem artystycznym Narodowej Opery Ukrainy w Kijowie. Otrzymał najwyższą państwową nagrodę w dziedzinie kultury im. Tarasa Szewczenki.

Do jego uczniów należą m.in. Jewhen Stankowycz, Iwan Karabic, Oleha Kywa, Wołodymyr Zubycki, Wołodymyr Szumejko. Jest również przewodniczącym Lwowskiego Oddziału Związku Kompozytorów Ukrainy. W 1965 roku napisał opartą na folklorze huculskim muzykę do filmu Paradżanowa Cienie zapomnianych przodków, po którym otrzymał pochwalny list od Dmitrija Szostakowicza. Był to ważny moment w karierze kompozytora, który pozwolił niespełna trzydziestoletniemu twórcy zaistnieć na „szerokiej scenie”. Muzyka Skoryka od samego początku była grą tradycji, w tym również folkloru, z bardziej współczesnymi technikami kompozytorskimi. Kompozytor nigdy nie ulegał wpływom radykalnej awangardy, bliżsi mu byli z pewnością Strawiński i Bartok, niż Schönberg i Webern. Wiele jego utworów wprost nawiązuje materiałem melodyczno-rytmicznym do – zwłaszcza – karpackiego muzycznego folkloru, będąc jego ciekawą brzmieniowo, symfoniczną trawestacją: Huculski tryptyk (1965), Koncert Karpacki (1972). W dorobku kompozytora znajdują się również koncerty na instrumenty solowe (skrzypce, fortepian, wiolonczela) i orkiestrę symfoniczną, 4 partity na orkiestrę kameralną, utwory kameralne (Sonata na skrzypce i fortepian, 1963), szereg utworów na fortepian. W 1987 roku za Koncert na wiolonczelę i orkiestrę (1983) kompozytor otrzymał Państwową Nagrodę im. Tarasa Szewczenki. Utwory Skoryka wykonywane są w krajach Europy, USA i Kanadzie.

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top