Młodzi polscy muzycy grają muzykę młodych ukraińskich kompozytorów

KONCERTY

W 2007 roku Polski Instytut w Kijowie zamówił u czwórki młodych ukraińskich kompozytorów, którzy byli stypendystami programu Gaude Polonia (stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), napisanie utworu do dowolnie wybranego polskiego poetyckiego tekstu. Zamówienia otrzymali BOHDANA FROLAK, BOHDAN SEHIN, MYCHAJŁO SZWED i OLEKSANDR SZYMKO. Prawykonanie tych utworów odbyło się w Kijowie 12 kwietnia 2008 roku na Festiwalu „Premiery sezonu”. Wykonawcami byli AGATA ZUBEL - sopran, SVITLANA HLEBA – sopran oraz orkiestra „KYIV CAMERATA” pod dyrekcją ROMANA REWAKOWICZA. Koncert został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność i krytykę.
W ślad za tym zamówieniem Polski Instytut w Kijowie zwrócił się do kolejnej czwórki młodych ukraińskich kompozytorów, także byłych stypendystów Gaude Polonia. Zamówienie otrzymali ZOLTAN ALMASZI, SWITLANA AZAROWA, MARIJA OLIJNYK i LUBAWA SYDORENKO. Tym razem kompozytorzy mieli napisać utwór instrumentalny, dla którego dowolnie wybrany wiersz polskiego poety miał być inspiracją.
Prawykonań nowo powstałych utworów, a także ponownych wykonań utworów zamówionych poprzednio dokonała POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS pod dyrekcją ROMANA REWAKOWICZA z udziałem solistek MARTY BOBERSKIEJ i AGATY ZUBEL podczas koncertowego tournee w następujących miejscach:

16 kwietnia 2009 - Sala Koncertowa Filharmonii w Lublinie

17 kwietnia 2009 - Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie

21 kwietnia 2009 - Sala Koncertowa Filharmonii we Lwowie

22 kwietnia 2009 - Sala Koncertowa Filharmonii w Winnicy

24 kwietnia 2009 - Festiwal "Dwa dni i dwie noce" w Odessie

26 kwietnia 2009 - Sala Koncertowa Filharmonii w Kijowie

Koncerty były bardzo dobrze przyjęte przez publiczność, która oklaskiwała wykonawców na stojąco.

Tournee zrealizowane zostało przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Ministerstwa Kultury Ukrainy, Narodowego Centrum Kultury, Polskiego Instytutu w Kijowie, a także przy zaangażowaniu filharmonii i miejscowych organizatorów w poszczególnych miastach.

Tournee odbyło się w ramach projektu Europejski Stadion Kultury. 

Program koncertów – premier ukraińskich kompozytorów

LUBAWA SYDORENKO
Muzyka kameralna na orkiestrę (2008)
inspiracja wierszem Wisławy Szymborskiej Utopia
Prawykonanie

MYCHAJLO SZWED
Więc w tej ciszy ukryty ja – liść...
na sopran i orkiestrę kameralną (2007)
do słów Karola Wojtyły
Marta Boberska – sopran
Polskie prawykonanie

SWITLANA AZAROWA
Poza kontekstem na orkiestrę (2008)
inspiracja wierszem Bohdana Zadury Ego
Prawykonanie

OLEKSANDR SZYMKO
Hymn Samotności
na sopran i orkiestrę kameralną (2007)
do słów Haliny Poświatowskiej
Agata Zubel – sopran
Polskie prawykonanie

BOHDANA FROLAK
Jak modlitwa
na sopran i orkiestrę kameralną (2007)
do słów Bohdana Zadury
Marta Boberska – sopran
Polskie prawykonanie

MARIJA OLIJNYK
Do oddalonych miejsc na orkiestrę (2009)
inspiracja wierszem Juliusza Słowackiego jeżeli kiedy w tej mojej krainie…
Prawykonanie

BOHDAN SEHIN
..., tymczasem to lipiec jakże (okrutnie) piękny ...,
na sopran i orkiestrę kameralną (2007)
do słów Marty Podgórnik
Agata Zubel – sopran
Polskie prawykonanie

ZOLTAN ALMASZI
A liść uniosą dalej wody rzeczne.…
na orkiestrę (2008)
inspiracja wierszem Czesława Miłosza Wiara
Prawykonanie

Wykonawcy:
Marta Boberska – sopran
Agata Zubel – sopran
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Roman Rewakowicz – dyrygent
Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top