Oleksandr Szymko

KOMPOZYTORZY

Katalog dzieł Szymki obejmuje utwory symfoniczne, koncertowe, kameralne, fortepianowe, wokalno-instrumentalne, sceniczne, a także muzykę teatralną.

OLEKSANDR SZYMKO (ur. 1977), pianista i kompozytor, urodził się w Borszczowie na Tarnopolszczyźnie. Studiował kompozycję u Jurija Iszczenki w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Kijowie. Katalog dzieł Szymki obejmuje utwory symfoniczne, koncertowe, kameralne, fortepianowe, wokalno-instrumentalne, sceniczne, a także muzykę teatralną.

W 2002 r. ukończył Narodową Akademię Muzyczną Ukrainy im. P. I. Czajkowskiego w Kijowie. W latach 2002-2005 był asystentem w Katedrze Kompozycji tej Akademii. Od 2003 r. jest członkiem Narodowego Związku Kompozytorów Ukrainy, a od 2004 prezesem Koła Młodych Związku Kompozytorów Ukrainy. W 2004 r. za wkład w rozwój kultury uzyskał nagrodę mera Kijowa. W 2005 odbywał w Polsce staż – stypendium w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji Aleksandra Lasonia. W 2006 uzyskał stypendium fundacji „Ernst von Siemens Musikstiftung” w Monachium. W 2007 otrzymał nagrodę im. Lewka Rewuckiego Ministerstwa Kultury i Sztuk Ukrainy. Od 1999 jest członkiem komisji organizacyjnej międzynarodowego Festiwalu „Muzyczne premiery sezonu” w Kijowie. Od 2007 pełni funkcję muzycznego kierownika Teatru im. Łesi Ukrainki w Kijowie.

Na jego kompozytorski dorobek składają się m.in. Symfonia №1 (2002-2003 ), Symfonia №2 (2005-2006 ), „Genesis” (2006 ), kantata „Hymn do słońca” (2003), „Niebiańska mechanika” (2003-2004), „Księga tajemnic nocy” (2005) na flet, harfa i altówka  “Hymn samotności” do wierszy Haliny Poświatowskiej (2007) na orkiestrę kameralną Koncerty na fortepian i orkiestrę symfoniczną №1(2002) i №2 (2007), Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową (2005), Koncert podwójny na skrzypce, altówkę i orkiestrę symfoniczną (2014), utwory na orkiestrę kameralną: „Mistyczne tańce” (2004), „Sny starego lasu” (2005), „Przeistoczenie” (2005) i inne.

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top