Stanisław Ludkewycz

KOMPOZYTORZY

Ludkewycz jest autorem utworów na orkiestrę symfoniczną, wokalno-instrumentalnych, oper, licznych kompozycji chóralnych, pieśni, utworów kameralnych, także studiów muzykologicznych. 

STANISŁAW LUDKEWYCZ (1879, Jarosław – 1979, Lwów) – kompozytor, dyrygent, muzykolog, folklorysta. W 1901 roku ukończył filozoficzny fakultet Lwowskiego Uniwersytetu. We Lwowie w latach 1898-1901 pobierał lekcje kompozycji u Adama Sołtysa. W latach 1901-07 wykładał w ukraińskich gimnazjach we Lwowie i Przemyślu. W latach 1907-08 swoje muzyczne studia kontynuował w Wiedniu u H. Gredenera (kontrapunkt) i A. Zemlinskiego (kompozycja). W 1909 roku otrzymał doktorat muzykologii na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie studiował u Guido Adlera.

W tym czasie uczęszczał również na wykłady Hugo Riemanna w Lipsku. Po powrocie do Lwowa w 1910 roku został dyrektorem Wyższego Muzycznego Instytutu im. M. Łysenki. W 1914 roku zmobilizowany do austriackiej armii dostał się do rosyjskiej niewoli i do końca wojny przebywał w Kazachstanie. W latach 1919-39 wykładał teoretyczne przedmioty w Wyższym Muzycznym Instytucie we Lwowie, a w latach 1926-39 był inspektorem jego filii. Od 1939 roku był profesorem Lwowskiego Konserwatorium Muzycznego. Ludkewycz jest autorem utworów na orkiestrę symfoniczną, wokalno-instrumentalnych (kantaty KaukazTestamentNajmyt), oper (Bar-KochbaDowbusz), licznych kompozycji chóralnych, pieśni, utworów kameralnych, także studiów muzykologicznych.

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top