MUZYKA POLSKA W UKRAINIE

KONCERTY

Fundacja Pro Musica Viva w oparciu o dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Filharmonią Narodową Ukrainy w Kijowie oraz filharmoniami w Chmielnickim, Połtawie i Czerkasach, a także z Narodowym Zespołem Solistów "Kijowska Kamerata" i Instytutem Polskim w Kijowie organizuje w 2024 roku koncerty z muzyką polską w kontekście światowej klasyki. Wykonane będą utwory Stanisława Moniuszki, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Mikołaja Piotra Góreckiego oraz Franciszka Schuberta, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Johannesa Brahmsa. Ukraińskimi orkiestrami dyrygować będzie Roman Rewakowicz, a solistami będą ukraińscy wirtuozi Dmytro Tawanec i Andrij Pawłow.
MUZYKA POLSKA W UKRAINIE
24.05.2024 - Sala Koncertowa Filharmonii Chmielnickiej
Program:
- St. Moniuszko - Uwertura fantastyczna "Bajka"
- W. Lutosławski - Koncert fortepianowy
- F. Schubert - IX Symfonia C-dur "Wielka"
Wykonawcy:
Dmytro Tawanec - fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Chmielnickiej
Roman Rewakowicz - dyrygent

20.09.2021 - Sala Koncertowa Filharmonii Połtawskiej
Program:
- H. M. Górecki - "3 utwory w dawnym stylu" na orkiestrę smyczkową
- W. Kilar - II Koncert fortepianowy
- M. P. Górecki - "Concerto notturno" na skrzypce i orkiestrę smyczkową
- W.A. Mozart - "Eine kleine Nacht Musik"
Wykonawcy:
Andrij Pawłow - skrzypce
Dmytro Tawanec - fortepian
Orkiestra Filharmonii Połtawskiej
Roman Rewakowicz - dyrygent

25.10.2024 - Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej Ukrainy w Kijowie
Program:
- Krzysztof Penderecki - "Przebudzenie Jakuba"
- Witold Lutosławski - Koncert fortepianowy
- Johannes Brahms - I Symfonia c-moll op. 68
Wykonawcy:
Dmytro Tawanec - fortepian
Orkiestra Symfoniczna Narodowej Filharmonii Ukrainy
Roman Rewakowicz - dyrygent

01.11.2024 - Sala Koncertowa Filharmonii Czerkaskiej
Program:
- H. M. Górecki - "3 utwory w dawnym stylu" na orkiestrę smyczkową
- W. Kilar - II Koncert fortepianowy
- M. P. Górecki - "Concerto notturno" na skrzypce i orkiestrę smyczkową
- W.A. Mozart - "Eine kleine Nacht Musik"
Wykonawcy:
Andrij Pawłow - skrzypce
Dmytro Tawanec - fortepian
Orkiestra Filharmonii Czerkaskiej
Roman Rewakowicz - dyrygent

11.11.2024 - Sala Koncertowa Filharmonii Filharmonii Ukrainy w Kijowie
Program:
- Henryk Mikołaj Górecki - "Trzy utwory w dawnym stylu" na orkiestrę smyczkową
- Wojciech Kilar - II Koncert fortepianowy
- Krzysztof Penderecki - "Sinfonietta per archi"
- Mikołaj Piotr Górecki - "Concerto notturno" na skrzypce i orkiestrę smyczkową
- Wojciech Kilar - "Orawa" na orkiestrę smyczkową
Wykonawcy:
Andrij Pawłow - skrzypce
Dmytro Tawanec - fortepian
Narodowy Zespół Solistów "Kijowska Kamerata"
Roman Rewakowicz - dyrygent

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top