IV Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie

KONCERTY

Organizatorzy są przekonani, że Kultura nie zna granic – ani tych geograficznych, ani też nie można jej kategorycznie podzielić na amatorską i profesjonalną.

Festiwale Kultury Polskiej na Ukrainie mają już swoją historię. Po raz pierwszy Festiwal odbył się w roku 1996 we Lwowie. Jego inicjatorami i współorganizatorami były Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Pierwsza prezentacja dorobku artystycznego polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Ukrainie wynikła z potrzeby pokazania aktywności polskich zespołów amatorskich na wspólnej scenie i stała się ogromnym przeżyciem i nagrodą za wytrwałość. Prezentacja ta zapoczątkowała kolejne Festiwale, które odbywają się od tego czasu co dwa lata.
II i III Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie upewnił, że wysiłek twórczy każdego z zespołów jest dowodem ciągłego rozwoju dziedzictwa narodowego i wciąż owocuje.

Od samego początku Festiwal miał otwartą formę, w której znajdowały miejsce różne artystyczne aktywności - zespoły taneczne, chóralne, estradowe, ale też spektakle teatralne z udziałem polskich teatrów ze Lwowa. Od pierwszego Festiwalu, mimo że jego głównym zadaniem była prezentacja amatorskiej aktywności polskich zespołów Ukrainy, miały miejsce wydarzenia z udziałem wybitnych przedstawicieli świata kultury z Polski. Warto tu przypomnieć wykonanie „Polskiego Requiem” Krzysztofa Pendereckiego na I Festiwalu w 1996 roku, z kompozytorem w roli dyrygenta orkiestry i chóru Filharmonii Krakowskiej. III Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie odbywał się we Lwowie i Kijowie.

IV Festiwal poszerza swoją geografię o kolejne miasta - Odessę i Charków, dowodząc tym samym, że istnieje potrzeba spotkania z polską kulturą na całej Ukrainie. Działają tam też organizacje reprezentujące polską społeczność Ukrainy, która chociaż rozproszona stara się o integrację i kontakt z historyczną Ojczyzną. Jest też naturalnym promotorem Polski w miejscach swego zamieszkania.

Nowym i ważnym zjawiskiem IV Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie jest liczny udział ukraińskich profesjonalnych instytucji kultury, wliczając te o statusie narodowym. Cieszy niezwykle organizatorów, że prezentacja polskiej kultury na Ukrainie nabrała tak ważnego charakteru.

IV Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie otrzymał wysoki patronat Prezydentów Polski i Ukrainy, za co organizatorzy w tym miejscu wyrażają swoją wdzięczność. Odczytują to jako ważny znak polsko-ukraińskiego zbliżenia i dobrosąsiedzkich stosunków.

Organizatorzy są przekonani, że Kultura nie zna granic - ani tych geograficznych, ani też nie można jej kategorycznie podzielić na amatorską i profesjonalną. Kultura jest przestrzenią Ducha i każdy może w niej znaleźć swoje miejsce. Jest też przestrzenią, która łączy, a nie dzieli, wzajemnie wzbogaca i pozwala na lepsze poznanie. Takie jest też przesłanie organizatorów tego Festiwalu.


IV Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie
 zorganizowano przy wsparciu:

Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwa Kultury i Sztuki Ukrainy

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Kijowskiej Miejskiej Państwowej Administracji

Lwowskiej Obwodowej Państwowej Administracji

Lwowskiej Rady Miejskiej

Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

Odeskiej Obwodowej Państwowej Administracji

Charkowskiej Obwodowej Państwowej Administracji

Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w CharkowieOrganizatorzy Festiwalu:

Fundacja „Pro Musica Viva”

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie

Związek Polaków na Ukrainie, Oddział w Odessie im. A. Mickiewicza


Producent Festiwalu:

Fundacja „Pro Musica Viva”


Instytucje współorganizujące Festiwal:

W Kijowie:

Narodowy Teatr Opery i Baletu im. T. Szewczenki

Narodowy Teatr Dramatyczny im. I. Franki

Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej Ukrainy

Narodowy Związek Artystów Plastyków Ukrainy

Centrum Sztuki Współczesnej przy NaUKMA

Kino „Żowteń”

We Lwowie:

Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. M. Zańkowieckiej

Lwowski Państwowy Teatr Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej

Lwowski Pałac Sztuk Pięknych

Lwowski Dom Muzyki Organowej i Kameralnej

Lwowski Obwodowy Dom Nauczyciela

Polski Teatr Ludowy

Halickie Centrum Sztuki Kinowej

Lwowski Teatr „Woskresinnia”

Galeria „Dzyga”

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”

Średnia Szkoła Ogólnokształcąca Nr 10

W Odessie:

Odeskie Muzeum Sztuki

Odeski Teatr Młodego Widza im. M. Ostrowskiego

Filharmonia Odeska

Kino „Wympel”

Asocjacja Nowa Muzyka

W Charkowie:

Charkowskie Muzeum Sztuki

Galeria „AVEC”

Charkowski Państwowy Teatr Dramatyczny im. T. Szewczenki

Kino „Rosja”

Rada Programowa Festiwalu:

Roman Rewakowicz
Prezes Fundacji „Pro Musica Viva”

Emilia Chmielowa
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Teresa Dutkiewicz
Wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Emil Legowicz
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

Józefa Czernijenko
Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie, członek Zarządu FOPnU

Tadeusz Załucki
Wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie

Program IV Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie

LWÓW  24.10 - 10.11.2002

Czwartek, 24.10.02, godz. 18.00

Lwowski Państwowy Teatr Opery i Baletu, Prospekt Swobody 28

Otwarcie Festiwalu

Programie: Uwertury, arie i tańce z oper Stanisława Moniuszki

Soliści i orkiestra Opery Lwowskiej pod dyrekcją Ihora Łacanycza z udziałem śpiewaków z Polski: Doroty Całek - sopran i Jarosława Bręka -baryton

Piątek, 25.10.02, godz. 18.00

Galeria „Dzyga”, ul. Ormiańska 35

Prezentacja wydawnictw: Kairos, Kameniar, Klasyka, Platan, Świt, Swidczado

Sobota, 26.10.02, godz. 18.00

Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Zańkoweckiej, ul. Łesi Ukrainki 1

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Matka, albo Niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogie

Narodowy Teatr Dramatyczny im. Franki (Kijów), Zbigniew Najmoła - reżyser (Kraków)

Niedziela, 27.10.02, godz. 15.00

Średnia Szkoła Ogólnokształcąca Nr 10, ul. Czuprynki 1

„Podróż małego księcia” wg Antuana Saint-Exupery

Teatr Młodzieżowy „Baj” Średniej Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 (Lwów)

Niedziela, 27.10.02, godz. 18.00

Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyzny im. Zańkoweckiej, ul. Łesi Ukrainki 1

Witold Gombrowicz „Iwona, księżniczka Burgunda”

Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyzny im. Zańkoweckiej (Lwów)

Wiesław Rudzki - reżyser (Warszawa)

Poniedziałek, 28.10.02, godz. 18.00

Galicyjskie Centrum Sztuki Kinowej, Prospekt Szewczenki 3

Projekcja filmu - „Przedwiośnie”, Filip Bajon - reżyser

Wtorek, 29.10.02, godz. 18.00

Lwowski Teatr „Woskresinnia”, pl. Hryhorenka 5

„Farsa, farsa, farsa...” według utworów A. Fredry „Świeczka zgasła”, A. Czechowa „O szkodliwości tytoniu”, Z. Herberta „Drugi pokój” (premiera)

Scena Studium „Galiciana” (Lwów)

Czwartek, 31.10.02, godz. 18.00

Lwowski Obwodowy Dom Nauczyciela, ul. Kopernika 42

Tadeusz Różewicz „Kartoteka”

Polski Teatr Ludowy (Lwów), Zbigniew Chrzanowski - reżyser

Niedziela, 3.11.02, godz. 16.00

Lwowski Pałac Sztuk Pięknych, ul. Kopernika 17

Otwarcie wystawy polskiego plakatu z kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie

Wtorek, 5.11.02, godz. 18.00

Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”, ul. Rylejewa 9

Otwarcie wystawy malarstwa Jadwigi Pechaty (Lwów)

Środa, 6.11.02, godz. 18.00

Lwowski Obwodowy Dom Nauczyciela, ul. Kopernika 42

Wieczór poezji Zbigniewa Herberta z udziałem Bohdana Kozaka i Zbigniewa Chrzanowskiego

Piątek, 7.11.02, godz. 18.00

Kościół Marii Magdaleny / Lwowski Dom Muzyki Organowej i Kameralnej, ul. Bandery 8

"Ballada" - koncert zespołu muzyki dawnej „Ars Nova” (Warszawa)

Sobota, 9.11.02, godz. 15.00

Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyzny im. Zańkoweckiej, ul. Łesi Ukrainki 1

Koncert galowy polskich zespołów amatorskich działających na Ukrainie


Niedziela, 10.11.02, godz. 12.00

Kościół Marii Magdaleny / Lwowski Dom Muzyki Organowej i Kameralnej, ul. Bandery 8

Koncert polskich chórów działających na Ukrainie

KIJÓW  4 - 9.11.2002

Poniedziałek, 4.11.02, godz. 18.00

Dom Artysty Plastyka, ul. Artema 1-5

Mirosław Maszlanko - „Rzeźba”

Wtorek, 5.11.02, godz. 19.30

Kościół św. Mikołaja / Narodowy Dom Muzyki Organowej i Kameralnej, ul. Czerwonoarmijska 77

"Ballada" - koncert zespołu muzyki dawnej „Ars Nova” (Warszawa)

Środa, 6.11.02, godz. 19.00

Narodowy Teatr Dramatyczny im. Franki, pl. I. Franki 3

Witold Gombrowicz - „Iwona, księżniczka Burgunda”

Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Zańkoweckiej (Lwów)

Wiesław Rudzki - reżyser (Warszawa)

Czwartek, 7.11.02, godz. 18.00

Kino „Żowteń”, ul. Kostiantyniwska 26

Projekcja filmu - „Przedwiośnie”, Filip Bajon - reżyser

Piątek, 8.11.02, godz. 19.00

Narodowy Teatr Dramatyczny im. Franki, pl. I. Franki 3

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Matka, albo Niesmaczna sztuka w dwóch aktach z epilogiem”

Narodowy Teatr Dramatyczny im. Franki (Kijów), Zbigniew Najmoła - reżyser (Kraków)

Sobota, 9.11.02, godz. 19.00

Narodowy Teatr Opery i Baletu im. T.Szewczenki, ul. Wołodymyrska 50

Koncert symfoniczny

Progam: Moniuszko - Uwertura do Opery „Halka”, Lutosławski - Koncert na orkiestrę

Chopin - Koncert e-moll

Orkiestra Narodowej Opery Ukrainy

Wołodymyr Kożuchar - dyrygent

Jan Krzysztof Broja - fortepian (Warszawa)

ODESSA  7 - 10.11.2002

Czwartek, 7.11.02, godz. 15.00

Odeskie Muzeum Sztuki, ul. Sofijiwska 5a

Otwarcie wystawy polskiego plakatu z kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie

Piątek, 8.11.02, godz. 19.00

Teatr Młodego Widza im. M. Ostrowskiego, ul. Grecka 50

Aleksander Fredro „Zemsta”

Polski Teatr Ludowy (Lwów)

Walery Bortiakow - reżyser, scenograf

Sobota, 9.11.02, godz. 18.00

Filharmonia Odeska, ul. Bunina 15

Program: M. Karłowicz, H.M. Górecki, W. Lutosławski, G. Bacewicz, W. Kilar

Orkiestr Kameralna Filharmonii Odeskiej

Łukasz Borowicz - dyrygent (Warszawa)

Tatiana Krawczenko - fortepian

Niedziela, 10.11.02, godz. 17.00

Kino „Wympel”, Prospekt Admiralski 31

Projekcja filmu - „Quo Vadis”, Jerzy Kawalerowicz - reżyseria

CHARKÓW  28.10 - 5.11.2002

Poniedziałek, 28.10.02, godz. 16.00

Charkowskie Muzem Sztuki, ul. Radnarkomiwska 11

Otwarcie wystawy polskiego plakatu z kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie

Wtorek, 29.10.02, godz. 18.00

Galeria „Avec”, ul. Sumska 50

„Odgłosy polskiej kultury” - wystawa polskich obrazów

ze zbiorów Charkowskiego Muzeum Sztuki


Środa, 30.10.02, godz. 17.00

Kino „Rosja”, Prospekt 50-lecia WLKSM 54

Projekcja filmu - „Quo Vadis”, Jerzy Kawalerowicz - reżyser


Niedziela, 3.11.02, godz. 18.00

Charkowski Państwowy Akademiczny Teatr Dramatyczny im.T. Szewczenki

Mała Scena „Berezil”, ul. Sumska 9

„Farsa, farsa, farsa...” według utworów A. Fredry „Świeczka zgasła”,

A. Czechowa „O szkodliwości tytoniu”, Z. Herberta „Drugi pokój” (premiera)

Scena Studium „Galiciana” (Lwów)

Wtorek, 5.11.02, godz. 18.00

Dom Kultury, ul. Radnarkomiwska 13

Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jacka Kleyffa (Warszawa)

Galeria:

Przeczytaj też o:
ul. Gąbińska 9 / 64
01-703 Warszawa
Scroll to Top