Kompozytorzy

Kategoria postów związanych z kompozytorami

Artem Wedel

Wedel Artem

(1767 – 1808) syn kijowskiego mieszczanina oświatę muzyczną zdobył w Kijowskiej Akademii Mohylańskiej (1776-87), gdzie wsławił się jako najlepszy śpiewak i skrzypek biorąc udział w akademickim chórze i orkiestrze.

Wedel Artem Read More »

Oleksandr Szymko

Szymko Oleksandr

(ur. 1977), pianista i kompozytor, urodził się w Borszczowie na Tarnopolszczyźnie. Studiował kompozycję u Jurija Iszczenki w Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy w Kijowie. Katalog dzieł Szymki obejmuje utwory symfoniczne, koncertowe, kameralne, fortepianowe, wokalno-instrumentalne, sceniczne, a także muzykę teatralną.

Szymko Oleksandr Read More »

Mychajło Szwed

Szwed Mychajło

(ur. 1978) ukończył z wyróżnieniem kompozycję we Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Lysenki oraz studia podyplomowe w tej uczelni u Myrosława Skoryka (1996-2004). Był stypendystą programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Gaude polonia” (2005 r.)

Szwed Mychajło Read More »

Wołodymyr Szumejko

Szumejko Wołodymyr

(ur. 1949) w roku 1973 ukończył kijowskie Państwowe Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w klasie kompozycji Myrosława Skoryka. Pracował jako wykładowca przedmiotów teoretyczno-muzycznych w szkole muzycznej w Równem, a także jako redaktor w wydawnictwie „Muzyczna Ukraina”.

Szumejko Wołodymyr Read More »

Lubawa Sydorenko

Sydorenko Lubawa

(ur. 1979) – kompozytorka, absolwentka Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki w klasie Jurija Łaniuka, członkini Związku Kompozytorów Ukrainy. Jest laureatką nagród państwowych im. Lwa Rewuckiego (2007) i im. Borysa Latoszyńskiego (2015), stypendystka m.in. programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Gaude Polonia”

Sydorenko Lubawa Read More »

Jakiw Stepowyj

Stepowyj Jakiw

(1883 – 1921) – prawdziwe nazwisko Jakymenko – od 11 roku życia należał do Carskiej Dworskiej Kapeli Chóralnej w Petersburgu, w której jego starszy brat Fedir był nauczycielem. Ukończył Petersburskie Konserwatorium studiując u Liadowa i Rimskiego-Korsakowa.

Stepowyj Jakiw Read More »

Scroll to Top